Hjemmesiden for Fjellandske Jernbaners Fællesraad

Se de seneste opdateringer.

FSB 041a med en tom koksstamme paa vej fra Mjølner Verk til Eiker. FREMO træf Skaarerbanens Venner 2016

Velkommen til en nyere hjemmeside. Vi benyttede et skift af webhotel til ogsaa at forny hjemmesiden med et mere tidssvarende værktøj. Den gamle hjemmeside var skrevet direkte i html, og derfor noget tung at holde opdateret.

I aarenes løb er muligheden for at digitalisere billeder og arkivalier blevet betydeligt bedre og nemmere. Det betyder, at der ud over at flytte det gamle indhold ogsaa vil dukke nyt materiale op, og noget af det gamle vil hen ad vejen blive forbedret i kvalitet.

Hjemmesiden er tænkt som et opslagsværk, hvor Fællesraadet kan holde sig orienteret om detaljer i den Fjellandske historie. Andre maa gerne kikke med.