Odense 16. – 17. oktober 2004

Anlægget set fra balkonen.

Jernbanemuseet

 

Modelbanetræf paa Danmarks Jernbanemuseum i den sidste weekend i efteraarsferien ser ud til at blive en tradition. Det var tredie gang at museet inviterede, og det var i aar en meget spændende buket af anlæg fra Norge, Tyskland, Holland, Belgien og Danmark. Se udstillings plan

Jappebanen var siden sidst ændret paa nogle punkter. Jappe station var paa plads i form af en drejeskive, og skinnebustrafik efter køreplan var indført. I det skjulte blev et første forsøg med kørsel i epoker afprøvet. Epoke IIIa blev afviklet med damp og epoke IIIb med diesel, og der skete en tilsvarende udveksling af vogne.

 

Et træk med lastet træ trækkes ud af type 040a

En anden teknisk nyhed var Lenz XPA, der er et interface, der gør det muligt at styre tog med en almindelig bærbar telefon. Desuden var skinnebussen blevet forsynet med Kadee koblinger, og afkoblingsmagneter placeret i Jappe og Kogger. Skinnebussen kunne derfor køres uden ledninger og uden berøring af hænder

Skinnebussen rangeres paa opstillingen.

 

 

Børn er nogle særdeles observerende tilskuere, der udviser stor taalmodighed. Det skete et par gange i løbet af weekenden at børn blev staaende for at se et helt døgns rangerarbejde paa Jappe Bruk, og undervejs stillede spørgsmaal med velovervejet børnelogik. Den megen tale om at modelbanehobbyen har et problem med at tiltrække ungdom kan da ikke passe med den interesse vi var udsat for.

Meget opmærksom tilskuer.

Det er ikke hobbyen der savner tiltrækningskraft, det er maaske den maade vi hidtil har præsenteret den paa, der er et problem !