En Foto-tour paa TSB II

Delstrækning II, Eista – Terkenes

Eista er udgangspunktet for delstrækning II til Terkenes. Ud over faciliteterne paa delstrækning I, bestaar Eista af et simpelt omløb, hvortil forbindelsessporet er knyttet. Dermed kan togene formeres paa delstrækning II, saa det eneste, der skal gøres paa delstrækning I er udvekslingen af vogne. Tankvognen holder i sporet, der gaar til delstrækning I, mens toget, hvoraf kun kabusen og en EE vogn er synlige, er paa vej mod Terkenes.

Quartsborg ligger som første stop efter Eista. Det kan kun betjenes paa turen mod Terkenes, og det er ogsaa ganske praktisk, da eneste industri her er skovbruget, hvis produkter mestendels sendes netop til Terkenes savværk for forarbejdning. Der kommer dog lejlighedsvis forsyninger til skovbrugerne fra Fjellands Forenede Brugsforeninger (FFB) i form af fast og flydende ernæring.

Rosdal er en lille flække, men den er ikke desto mindre hjemsted for en betydende industri, nemlig Rosdal Møbelfabrik, som sælger en lang række spændende produkter inden for boligindretning. Visse dele af sortimentet er ganske fashionabelt og velanskrevet i de finere kredse i Albatros og Jomsborg. Der er ogsaa tale om ganske kostbare produkter, forarbejdet af det fineste træ fra omraadet, hvorfor efterspørgselen er behersket. Men en god del trafik paa banen hidrører herfra.

Terkenes er i sig selv kun et omløb, placeret midt ude i ingenting, hvor det nu var nemmest at anlægge det. Toget her er just ankommet fra Eista via Skummer, som vi desværre ikke har billeder fra. Lokomotivet peger ud i selve omløbet, der i virkeligheden er strækningen videre til selve savværket / skovbruget, der ligger 600 m længere ude.

Terkenes Skovbrug/savværk ligger “for enden af omløbet” i Terkenes. Hertil bringes store mængder tømmer (efter banens forhold), og det forarbejdes til produkter, der kan anvendes baade lokalt og ude omkring i Fjelland. Maskineriet paa savværket er leveret af Skummer Maskinfabrik, som ogsaa staar for vedligeholdelsen. Trafikken hertil bestaar ud over tømmeret af forsyninger til arbejderne i omraadet.

Videre til Trækkraft