Driften af banen

Paa nuværende tidspunkt er Fiksdalbanen ikke sat i drift. Det der beskrives paa denne side er altsaa kun de tanker og ideer, der er paa bordet lige nu.

For at have et formaal med togene skal der tilrettelægges en lang række transporter til og fra virksomhederne langs banen og hos “samhandelspartnere” rundt om i Fjelland.
Paa nuværende tidspunkt er der ikke taget endelig stilling til, om disse fragter skal styres via EDB eller med et vognkortsystem. Men det ender nok med vognkort.
D.v.s. der før hver køreplansdøgn trækkes et antal fragter, som skal ekspederes det næste døgn. Derefter udpeges de vogne, som skal transportere varerne og saa er det op til personalet at faa ekspederet vognene med de godstog, der er til raadighed i køreplanen.
Her kan indlægges smaa forhindringer, saasom at visse typer gods ikke maa sættes paa færger, der ogsaa medtager passagerer o.lgn.

Det er med modeljernbaner, som med saa mange andre ting her i livet: Det er sjovest sammen med andre.
Driften tilrettelægges derfor med henblik paa at kunne beskæftige 4 – maaske 6 mand paa en hverdagskøreaften af 1,5 – 2 timers varighed.
Et døgns kørsel paa banen deles paa to køreaftener, saaledes at første halvdel af døgnets tog, køres den ene dag og resten køres saa paa den efterfølgende køreaften.

“Personalet” fordeles med et hold af to mand til at afvikle driften paa hver etage. Hvis der skal køres med 6 mand indsættes en motorvogn (sansynligvis en MO fra Heljan), der kan overføres med færgerne, saa det tredie hold kommer til at køre paa begge etager.

Videre til Modeljernbanen