Belæringer til de ansatte ved FSB

FSB‘s ledelse har fundet det nødvendigt at indføre forskellige grader af “Tjenstlige belæringer”, som skal kunne tildeles medarbejderne, naar disse – en sjælden gang – udviser et særligt engagement i deres arbejde.
Begreberne er her gengivet med den mildeste form for belæring som nr. 1:
1.  Nidkær Malkonduite
2.  Overdreven Kulance
3.  Misforstaaet Tjenstivrighed
4.  Selvoptaget Paragrafrytterri
5.  Repeterende Utilbørlighed