Tomgangen

Navnet på det godstog der bringer de tomme kølevogne fra eksporthavne i Jomsborg tilbage til fiskerihavnen i Albatros. Da vognene først rengøres paa frostterminalen i Albatros bliver toget fulgt at en meget karakteristisk duft. Duften motivere stationspersonalet til at sørge for at toget køre non-stop hele vejen til Albatros, paa trods af at køreplanen tydeligt siger at toget er lavt prioriteret. Toget er mod løbet til Auktionarius.