Krummeligegebyr, Theodorr

Klik for stort billede.

Generaldirektør for Fjellandske Stats Baner (FSB) siden 1951. Overvaager med sit skarpe blik alle omraader af jernbanedriften. Omtales som streng, men retfærdig.