Driften på Mjølner Verk Øvre 1.0

I dag er der 4 lastepladser paa jernbanen i Sindre Fältet. Rypemosen, Magdalenskakten, Mjølner Verk Øvre og Mullhytten.

1. Varehus 2. Syren Kemi 3. Kokstaarn 4. Siderampe 5. Banetjenestens lager 6. Læssevej med kran 7. Lokomotiv rampe 8. Magdaleneskakten (Fiktivt sidespor) 9. Jomsborg Træ Compagnie

Jernbanen ind i Sindre Fältet udgaar fra Mjølner station paa den Fjellandske Midtbane. Jernbanen er optaget paa FSB stationen og har ikke fasteanlæg paa Mjølner station. Dog er der den særhed, at Rypemosen Lasteplads signalteknisk ligger inde paa Mjølner station, da indkørselssignalet staar langt ude af hensyn til rangerbevægelser.

Rypemosen har ikke noget med minedriften at gøre. Det er Jomsborg Træ Compagnie der har en lille lasteplads hvor omraadets træprodukter afsendes, og der modtages forskellige materialer og produkter til brug i skoven.

Magdaleneskakten var tidligere en travl lasteplads med malm. Efter at minedriften er flyttet under jorden har bærrene indtaget Sindre Fältet, og der er stor aktivitet med plukning i eftersommeren. Samtidig har Vildmarkens Bær & Saft indrettet sig i nogle af de gamle bygninger, der egner sig godt til opbevaring og produktion af saft. Der tilføres citrusfrugter fra det sydlige Europa via Jomsborg, emballage modtages fra Skogna Koncernen, og der afsendes bær og saft.

Tjenestekøreplanen for kokstoget til Mjølner Verk

I Mjølner Verk Øvre er det smeltehytten, der er den største bruger af lastepladsen. Smeltehytten modtager koks i heltog fra havnen i Almbag og paa læssevejen modtages forskellige kemikalier og materiel til brug i hytten. Der er ogsaa lidt gods til Dronninge Skakten i form af lidt afstivningstræ og lidt sprængstoffer. Fra Mjølner Verk Øvre afsendes kobberbarer og slagger.

Den sidste lasteplads er Mullhytten, der fortsat er det administrative centrum i Sindre Fältet. Der er et varehus hvor der modtages forskellige produkter til forsknings brug, og der afsendes af og til smelteprøver og malmprøver. Desuden er der en del stykgods. Syren Kemi har et lille depot for Modbydeligt Virkende Stof, der er en uundværlig det af smelteprocesserne.

Se en samlet oversigt over fragter paa jernbanen i Sindre Fältet.

Der er stationeret 2 lokomotiver i Mjølner og disse 2 maskiner afvikler al trafikken op til Mullhytten. Der er et godstog i forbindelse med at det rangerende godstog Bolmen-Almbag gør ophold i Mjølner. Toget bringer vogn fra det Nord-Vestlige Fjelland og medtager vogne i retning Syd-Øst Fjelland. Om eftermiddagen er der et godstog i forbindelse med det rangerende godstog Almbag-Bolmen. Dette tog bringer vogne fra Syd-Øst Fjelland og medtager vogne i retning Nord-Vest Fjelland. Desuden er der et sent Ilgodstog Bolmen-Almbag hvor der ogsaa er et godstog op til Mullhytten. Dette tog medtager kun haster vogne der skal være fremme inden markedstid i det Syd-Øst Fjelland, Dette tog er det eneste der betjener Magdaleneskakten. Desuden bringes enkelte vogne der er ankommet til Mjølner i løbet af eftermiddagen.

Der kører et Kokstog en gang dagligt til og fra havnen i Almbag.

Der er arbejdertog direkte til/fra Almbag i forbindelse med morgen- og aften-skiftet.

Tilbage til Mjølner Verk Øvre