Gylden-Svada, Baron Johan af

Fjellandsk adelsmand – 6. generation af godsejere paa storgodset Gylden-Svada, beliggende nordøst for Jomsborg. Hans far, Jon af Gylden-Svada havde opbygget godset til et af Fjellands største, og der var ikke meget for sønnen at gøre, da faren havde sikret sig et dygtigt personale til driften af det store gods. Johan havde dog arvet farens virkelyst, og da tiden – sidst i 1700-aarene – var præget af den spirende industrialisering, kastede Johan sig over en effektivisering af skovbruget med udgangspunkt i de store skovarealer, som i forvejen var i familiens besiddelse.
Johan stiftede Jomsborg Træ Compagnie – senere A/S – som, grundet Johans gode kontakter til kronen, voksede hurtigt med baggrund i eneretten til leverancer af træ til opbygningen af den fjellandske flaade. Firmaet har lige siden haft stor betydning i fjellandsk industri – ogsaa i forbindelse med anlæg af flere jernbanestrækninger.