Skogna Træ

Fjellands største firma inden for skovbrug og træindustri. Hovedsædet er i Skogna paa Indlandsbanen hvor firmaets største tømmerplads er beliggende. Et stort antal savværker og papirindustrier er spredt over hele Fjelland. Mest kendt er papirfabrikken i Jappe Bruk paa Jappebanen og emballagefabrikken i Heimdal paa Oldenbanen.