Nøkkebaandet, Systue v / Sørine Speederfod

Det vil maaske undre læseren, at vi i Fiksdalposten ofrer spalteplads paa at omtale Sørine Speederfod´s  lille systue ved navn Nøkke-baandet. Paa godsomraadet, som Fiksdalposten normalt lægger meget vægt paa at omtale, kan Nøkke-baandet højst drive det til et par banepakker om maaneden. Hvad er det, der forbinder Nøkke-baandet og Sørine Speederfod med jernbanerne ?  Det har hidtil været omgærdet af stor hemmelighed; men nu kan Fiksdalposten afslører, at Nøkke-baandet er en internationalt anerkendt leverandør af udsmykning m.m. ved jernbaneindvielser !!!

“Normalt skænker gæsterne ved jernbaneindvielser ikke mange tanker paa det røde baand, der skal briste, naar toget for første gang kører ud paa en jernbanestrækning.” fortæller Sørine Speederfod til Fiksdalposten og fortsætter: “Der er dog mange tekniske forhold, der skal fungere 100 pct. korrekt, og samtidig skal det kunstneriske udseende passe til omgivelserne”. Imens Sørine viser rundt i virksomhedens lokaler i det lille hus skraat over for stationen i Nøkke, fortæller hun levende om de mange tekniske problemer med silkebaand til jernbaneindvielser. Det er bl.a. et ufravigeligt krav, at baandet er af en kvalitet, der kan give det korrekte brud. Det maa ikke ske, at toget trækker saavel snor som det dertil bundet løsøre med sig paa sin videre færd frem ad banen, for ikke at nævne den ultimative skandale det vil være,  hvis togets udsmykning bliver revet af og ligger tilbage midt i sporet.  “Plastic, papir og lignende underlødige materialer er aldeles ubrugelige til saadanne lejligheder, da det ikke kan forudses hvordan disse materialer vil opføre sig” fortæller Sørine med stort engagement og fremviser samtidig en prøve paa den ægte vare, “Satin de Luxe”. Dette baand har præcis de egenskaber, der giver det dramatiske brud hvor de to dele trækkes ud til siderne med stor fart.

En særlig udfordring er indvielse af elektrificerede jernbanestrækninger. Det skal forhindres at silkebaandet, efter at være blevet brudt af toget, forvilder sig op i køreledninger og pantograf. “Dette problem overlader jeg til jernbaneforvaltningerne, for det er vist nok noget med fritrumsprofiler, radius, rette vinkler og ikke mindst reglementer” siger Sørine og viser, hvordan en lille diskret fiskeline kan fastgøres til et baand.

I baglokalet, der samtidig tjener som pakkeri, ligger der en komplet udsmykning til en nært forestaaende jernbaneindvielse. Paa Fiksdalpostens spørgsmaal om hvorfor udsmykningen ikke er afsendt paa dette sene tidspunkt, fortæller Sørine: ” Det er erfaringen, der faar os til at tilbageholde udsmykningen til sidste øjeblik. Det sker jævnligt, at jernbaneselskaberne 24 timer før indvielsen, fremkommer med mere eller mindre colpøse begrundelser for at ombestemme sig, og det sker, selv om udsmykningen er testet uden bemærkninger ved talrige prøvekørsler m.m. Som en kundeorienteret virksomhed maa Nøkke-baandet derfor kunne udføre ændringer indtil allersidste sekund og gøre alt for at gennemføre kundens seneste luner og ideer. I den situation er det derfor et stort held, at vi har et effektiv selskab som FSB til nabo. De transportere altid vore varer til rette tid og sted.”

Ud over systuen har Sørine Speederfod ogsaa en bibeskæftigelse ved jernbanerne. I sin egenskab af chauffør kører Sørine nemlig om hjørnerne med det samlede Fællesraad for Fjellandske Jernbaner. ” Systue og bilkørsel lyder som to forskellige ting, men i virkeligheden er det bevægelsen i højre fod, der er hemmeligheden bag begge dele” fortæller Sørine og fortsætter: “At zig-zagge ned ad Algade i Olden eller over en søm er for mig i princippet ligegyldigt !”.

Fiksdalposten maa konkludere, at her er der ikke tale om en almindelig systue, men derimod en systue med et højt udviklet jernbaneteknisk speciale. Det er dette faktum, der har gjort Nøkke-baandet og Sørine Speederfod internationalt anerkendt for kvalitet og paalidelighed. I forbindelse med en kongelig indvielse af et betydeligt jernbaneanlæg paa øen Amager i Danmark har Nøkke-baandet og Sørine Speederfod saaledes designet, syet og opsat indvielsesbaand og udsmykning. Efter Fiksdalpostens kilder var det med endog meget stor succes.

Gengivet med tilladelse fra Fiksdalposten