Jappedalens Anti Alkohol Liga (JAAL)

Ligaens historie kan føres tilbage til perioden omkring anlægget af Jappe Bruks Jernbane imellem Kogger-Jappe i slutningen af 1800-tallet. De mange jernbanebørster bragte usædelighed og drikfældighed ind i Jappedalen, til stor fortrydelse for de faa fastboende. Man mente dog, at det var et forbigaaende fænomen, som ville forsvinde igen med banebørsterne, naar jernbanen blev færdig. Imidlertid dukkede den umoralske og løsslupne familie von Lüstgebrauch op i Jappedalen, for at etablere et etablissement som vi af moralske aarsager ikke kan beskrive her.
Da vaagnede de fastboende. Ved et møde i forsamlingshuset blev det besluttet at bekæmpe de mørke magter, ved at yde støtte til alle dem der søgte dydens smalle vej. Ved hjælp af sang, opbyggelige foredrag og ufattelige mængder af kaffe og kringle, blev beboerne mobiliseret og til sidst blev familien von Lüstgebrauch og alt deres uvæsen jaget ud af Jappedalen.
Efter at Jappedalen var befriet for utugten og alkoholens svøbe, besluttede beboerne at oprette Jappedalens Anti Alkohol Liga til fortsat værn mod fristelser. Arbejdet er fortsat kronet med held, og ligaen har nu taget fat paa at bekæmpe al den umoral, som omgærder Olaus station paa Rhunaabanen, hvor Olga von Lüstgebrauch i dag lokker de stakkels minearbejdere i fordærv.