Kedelvand

Siden middelalderen har de rejsende gjort hvil nær Havanger for at vande trækdyrene og sig selv, med det forfriskende og styrkende vand fra Jøkul kilden, inden turen fortsatte over højfjellet.

Mange hundrede aar senere oprettede FSB en station paa stedet, for at kunne forsyne de moderne trækdyr med vand. Visse lokomotivførere paastaar at lokomotiverne er bedre til at dampe, naar de har taget vand fra Jøkulkilden.

Kedelvand er fremstillet paa det rene Jøkulvand, der er kørt til Albatros Bryghus i stor moderne tankvogne. I Bryghuset er vandet behandlet nænsomt, og er kun blevet tilsat de reneste raavarer.