Mjølner Verk Øvre 0.2

Mjølner Verk Øvre 0.2 er udgave nummer 2 af et hjemme Fremo træf. Udgave nummer 2 er normalt større og mere, men her er det mindre og færre. Derfor version 0.2.

Det var vigtigt at opstillingen tog kortere tid, og der ikke skulle afsættes for meget tid til forberedelse af driften. Opstillingen indeholder færre moduler og færre DCC komponenter. Driften forberedes paa 10 min og forplejningen er reduceret til servering af kaffe.

Klik for stort billede

Opstillingen bestaar af modulerne:

Mjølner Verk
Rypemosen
15 gr kurve
Varehus
Nødkurve 75 cm radius.

 

Der er ingen opstilling i arrangementet saa hovedsporet paa Mjølner Verk fungerer som fiddle Yard. Det er kun det yderste af Sindrefältet der er gengivet med lastepladserne Mjølner Verk og Mullhytten.
Ønsket om en reduceret opstillings arbejde betyder at der ikke monteres baggrunde paa Mjølner Verk.
Driften er reduceret til et enkelt dagligt rangertræk, der udskifter vogne paa begge lastepladser, og rangertrækket haand oprangeres i hovedsporet før køresessionen startes.

Mjølner Verk Øvre har 5 gods destinationer. For at øge arbejdes tiden er siderampen og læssevejen opdelt i under destinationer, og vogne hertil skal placeres i korrekt rækkefølge. Et andet tidsforøgende tiltag er et forbud mod at omstille sporskifter under kørsel. Et rangertræk skal standse foran et sporskifte der skal omstilles. Portøren sættes af og omstiller sporskiftet, og derefter vinkes rangertrækket frem eller tilbage.

I Mullhytten er der 4 godsdestinationer, og det er kun varehuset der ikke er under opdelt. Som sporplanen er, vil et ankommende rangertræk vende 180 grader forkert i oprangeringen. Ved hjælp af et sporskifte og et sidespor til maks 3 vogne skal det hele vendes, inden ankommende vogne kan sættes på plads og afgående vogne trækkes med til Mjølner Verk Øvre.

Tilbage til Mjølner Verk Øvre