Ramtud, Gertrude S.T.v.

Formand for husmoderforeningen i Hjerkinn.