Smirnoff, Irina Glasmost

– indehaver af “Irinas Rekreations- og Vandrehjem for Nedslidte Elevatorførere” i Irvne, lige uden for Halsa paa Fiksdalbanen. Hun kom til Fjelland for nogle aar siden, som konduktør paa den russiske sovevogn til Almbag. Hun blev hurtigt saa glad for landet, at hun valgte at slaa sig ned permanent.
Fru Irina er født i 1898 og begyndte sin karriere ved de russiske jernbaner i 1916 som “Kejserlig priviligeret Samovarpasser” paa jernbanen mellem Moskva og Skt. Petersburg i det vestlige Rusland. Siden har hun været beskæftiget ved jernbanerne, dog med en enkelt afstikker til Murmansk, hvor hun i 2 aar arbejdede som kranfører i den derværende flaadehavn.
Paa spørgsmaalet om, hvorfor hun valgte at aabne et rekreationshjem – svarer hun. “Mit mangeaarige liv ved de russiske jernbaner har givet mig stor erfaring i, hvordan man bringer højtraabende mænd ned paa jorden igen. Denne viden ønsker jeg at bruge positivt i de sidste aar af mit liv her i Fjelland”.