Warning, Danger & Caution

Importfirmaet Warning, Danger & Caution er Fjellands førende inden for elektriske apparater. Det vil enhver kunne kontrollere ved at se bag paa et tilfældigt elektrisk apparat, der er i nærheden. Et af de tre fabrikatnavne vil staa paa de fleste elektriske apparater. Ud over de tre engelske mærker markedsfører W,D&C ogsaa det eksklusive tyske kvalitetsmærke Achtung.
W,D&C har deres hovedsæde ved Jomsborg havn. Her modtages varerne pr. skib og oplagres i firmaets store moderne lagerhal, hvor der ogsaa er direkte sporforbindelse til De Fjellandske Jernbaner. Lageret er opdelt i flere omraader med forskelligt mekanisk udstyr til haandtering af gods. Bl. a. leverer W,D&C meget eludstyr til A.P.Kjøllers mange fabrikker. Eludstyr til husholdningsbrug har ogsaa et stort lageromraade, men i sagens natur er det her lettere gods, der haandteres.
Distributionen ud i Fjelland foregaar overvejende med jernbane. Mest i store G-vogne til de mindre maskiner og H-vogne med skydevæg til de større maskiner. I ganske særlige tilfælde anvendes R-vogne.