Dagebüll Mole 23. jul. og 11. sep. 2004

Vadehavet

NEG tog ankommer til dagebüll under stor røgudvikling.
NEG DL 2 kører normalt de daglige tog imellem Niebüll og Dagebüll Mole, og begge gange vi besøgte banen havde DL 2 en betydelig røgudvikling. Banen ser overfladisk ikke saa spændende ud, men driftsafviklingen er interessant fordi der stadig arbejdes paa maader, som ikke længere kan ses paa danske jernbaner.
NEG stammen laver omløb straks efter ankomsten.
Paa det yderste af molen er der netop plads til NEG´s standard stamme i udtrækket. Sporskiftet staar normalt i afvigende gren, og personalet skal omstille skiftet for at komme ind i omløbssporet og tilbage til afvigende naar toget har passeret.

Dagebüll Mole er som navnet antyder en mole, der ligger ud i Vadehavet. Herfra er der færger til bl.a. øerne Föhr og Anrum i Vadehavet, og der er en livlig trafik af rejsende imellem de tre færgelejer og NEG´s perron. Efter mange aars overvejelser blev der i sommeren 2004 arrangeret en tur til Niebüll – Dagebüll. Datoen var ikke særlig vel valgt, da Arriva denne dag maatte stoppede togtrafikken imellem Bredebro og Tønder pga. af et sammenstød med en mejetærsker. Imellem Tønder og Niebüll var der “schinenernersatzverkehr” med en bus, og paa Dagebüll Mole kom vandet fra oven i stedet for Vadehavet. Men turen var ganske opmuntrende alligevel, og blev derfor gentaget først paa eftersommeren under bedre betingelser.

 

Banen imellem Niebüll og Dagebüll Mole trafikeres af Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH (NEG), og i sommerhalvaaret er der en livlig trafik med ferierejsende til øerne ude i Vadehavet. Der er gennemgaaende vogne 4 gange dagligt imellem Dagebüll Mole og steder som Frankfurt, Köln, Berlin og Dresden.

NEG rangerer med gennemgaaende vogne.
Togmaskinen er kørt fra stammen i det midterste spor, og NEG trykker de gennemgaaende vogne frem til togmaskinen. Bagefter kan NEG kører idet nærmeste spor og koble til de bageste vogne, der netop er afkoblet fra et intercitytog.

De gennemgaaende vogne til og fra Dagebüll Mole kører i DB´s intercity og eurocity tog til og fra Westerland paa Sild. I Niebüll kobles vognene til og fra, og befordres de sidste 16 km til Dagebüll Mole med NEG. Overgangstiderne i Niebüll er ret varierende, og dækker over forskellige arbejdsmetoder. Vogne til Dagebüll Mole er altid sidst i toget, og kan derfor nemt afkobles imens toget standser i Niebüll. Alligevel byder man passagererne at staa stille paa Niebüll station i op til 56 minutter inden turens sidste 30 minutter begynder. I modsat retning er der flere variationer. Nogle gange bruger man tid paa at koble togmaskinen fra, og rangere de gennemgaaende vogne pænt ind imellem togmaskine og resten af stammen. I andre tilfælde sættes de gennemgaaende vogne hurtigt bag paa togets styrevogn, saa passagererne maa kikke langt efter adgang til togets cafevogn. Ud over intercity og eurocity tog er der i Niebüll autotog til Westerland hver halve time. Det er en effektiv transportmaskine, der i løbet af 30 minutter, tømmer og fylder ca. 20 vogne med personbiler og 10 vogne med lastbiler og busser.

NEG tog paa vej over banegaardspladsen
For at komme fra Niebull NEG til Niebüll DB skal toget køres over banegaardspladsen og ud i et udtræksspor vest for stationen. Her skiftes køreretning for at komme ind paa Niebüll DB. Det lyder indviklet, men faktisk betyder denne manøvre at de gennemgaaende vogne er lige til at sætte bag paa et ventende intercitytog. Den modsatte vej kan NEG skubbe de gennemgaaende vogne ud i udtrækket og naar turen fortsætter mod Dagebüll Mole er de gennemgaaende vogne bagest i toget. Eneste ulempe er at overkørslen vest for Niebüll DB skal passeres 2 gange.

Niebüll DB og Niebüll NEG ligger paa hver sin side af banegaardspladsen, og der skal rangeres og skiftes køreretning for at faa et tog over paa nabostationen. NEG kører normal med et diesellok, en 2 kl vogn og en styrevogn med 1/2 kl og pakrum. De gennemgaaende vogne er altid bagest i NEG toget og paa grund af banegaards forholdene i Niebüll kan rangeringen udføres uden omløb. Paa Dagebüll Mole skal der derimod altid laves omløb naar toget har gennemgaaende vogne med. Dette skal ses i lyset af at vende tiden paa Dagebüll Mole er imellem 6 og 12 minutter. Der skal arbejdes hurtigt taget i betragtning af at alt er haandbetjent. I dag sejler færgerne i faste tider, men tilbage i 1970´erne blev der sejlet efter tidevandet, og det betød at trafikken paa jernbanen imellem Niebüll og Dagebüll Mole ogsaa havde en variabel køreplan, der passede med tidevandet.

Bagest ankommer et autotog fra Westerland paa Sild. Nærmest er et autotog parat til at afgaa mod Westerland. De 2 tog bliver ekspederet paa den samme lukning af overkørslen i stationens vestende. Det ankommende tog har nu 30 minutter til at blive tømt for biler, og blive læsset igen inden næste tog ankommer fra Westerland, og processen starter forfra igen.

Ved Dagebüll Mole er banen ført igennem havdiget, og der er lavet en solid port, der lukkes ved varsel om forhøjet vandstand. Lige ved porten ligger Strand hotellet paa toppen af diget, og deres “Café und Apfelstrudel mit schlagsahne” kan anbefales paa det bedste.

NEG tog 13 holder parat ved stationen paa Dagebüll Mole.
NEG´s faste stamme holder parat til afgang, og de 3 gennemgaaende vogne bliver staaende til næste tog. Sporplanen for stationen indeholder det der skal til for at klare trafikken, og ikke den mindste smule mere. Paa ned til 6 minutter laver NEG´s personale omløb paa de gennemgaaende vogne, og imens hersker der en imponerende aktivitet paa molen med færger, biler og rejsende.

 

NEG tog ankommer til Dagebüll Mole.
Paa sin vej ud til Dagebüll Mole kører toget igennem havdiget. Hullet i diget er beskyttet af en kraftig port, men paa denne dag er der mere beskyttelse paa Strandhotellet, der ligger paa toppen af diget. En vinduesplads og “Café und Apfelstrudel mit schlagsahne” fik vejret paa afstand.