Asger

“En Asger” er betegnelsen for et godstog, som rydder en station for vogne. Som et afledt begreb findes “en halv Asger”, der dækker over, at godstoget efterlader en enkelt eller to vogne.
Begrebet stammer fra en lokomotivfører paa Hovedbanen, der i misforstaaet tjenstivrighed udlagde FSB’s filosofi om at fremme godstrafikken paa sin egen maade. I stedet for at læse mærkningen paa vognene mente lokomotivføreren, at hvis han medtog alle vogne, maatte jernbanens maal være opfyldt til fulde. At toget saa ikke kunne rummes paa Freja station og endda holdt med bagtoget ude paa den store bro øst for Freja, var ikke lokomotivførerens problem. Den slags problemer henhører til den til enhver tid fungerende stationsbestyrers opgaver.