Trolovelsen

Dansk mel.: Højt for træets grønne top…..

 1. Carsten har den gren saa kær
  hvorpaa rypen hænger.
  Naar han ryster grenen mer
  falder rypen længer’
  ned i nettet, til hans viv,
  som nu ikke ypper kiv.
  Naar hun rypen tager,
  det ham stærkt behager.

  Hjalmar Jerne-Bark, 1851