Helsingør 20. – 21. september 2014

Teknisk Museum

Mjølner Verk staaende frit i rummet.

Fredensborg Model Jernbaneklub og Teknisk Museum samarbejder om at arrangere Modelbane Træffet paa Teknisk Museum. Det er altid inspirerende at udstille omgivet at permanente udstillinger, og det giver en hyggelig stemning.

Se udstillingens plakat

Se hal oversigten

Modeljernbane under flyvemaskinerne

Erfaringerne fra Dortmund betød at vi besluttede at prøve en opstilling mit i lokalet. Der giver meget fine forhold for publikum, men personalet mister et fristed hvor der kan slappes af. I forhold til Dortmund er antallet at besøgende mindst en faktor 50 mindre, og vi besluttede at gøre forsøget.

Ogsaa bagsiden havde interesse fra publikum.
Publikum overvaager rangeringen paa Mjølner Verk

Anlæg var uændret fra Dortmund, men køreplanen er blevet ændret. Der var nogle besværlige krydsninger og rangering i hovedsporet vi ville af med, og det er blev ændret til flere tog der ankommer i Mjølner Verks sidespor. Det viste sig at være en lettelse for driften og mere logisk for lokomotivførerne. En af fordelene var at der blev lidt mere pause for stationsbestyreren paa opstillingen, og længere pauser for ledige lokomotivførere.

Kaffepause efter skinnebussen har forladt opstillingen.

Den nye opstilling virkede over forventning, og det samme galt for køreplanen. Publikum blev lidt længere ved Mjølner Verk naar det var muligt at følge toget rundt til opstillingen. Og det forstyrrede ikke driften at publikum kunne komme over alt og der var ikke flere besøgende end at der var ro til en kop kaffe og en mellem mad.

Der arbejdes paa Mjølner Verk, og holdes pause paa opstillingen.