Skema til beregning af belastning af lokomotiverne

Den nyeste version af skemaet til egen beregning af lokomotivernes belastning kan hentes her.

Man starter på indtast fanen med at indtaste lokomotivets data. Nederst på fanen står de vejledende togstørrelser i Fjelland. Styrketal fortæller hvor mange tons pr. 100 HK toget er beregnet efter. Belastningen falder som regel på stigningerne, da der også tages højde for den manglende evne til at trække op ad stigningen.

På skema fanen kommer resultatet. Hvis man ønsker en tegning/billede af lokomotivet kan man indsætte en jpg-fil på 2040×820 pixels i 300 dpi.

I skemaet viser en farvekode for lokomotivets egnethed på de fjellandske baner. Rød = ubrugelig, Gul = brugbar, Grøn = velegnet.

  • Der kører ikke Et (Eksprestog) på baner med mindre end 18 tons akseltryk. For at er velegnet til at køre Et skal lokomotivet have en største hastighed på mindst 120 km/t. Hvis største hastighed er mindst 100 km/t, men mindre end 120 km/t er lokomotivet kun brugbar og hvis største hastighed er mindre end 100 km/t er lokomotivet ubrugelig.
  • På samme måde med Ht (Hurtigtog), som ikke kører på 14 tons baner, er hastighedsspændet 100 km/t og 80 km/t.
  • Ved Pt (Persontog) og It (Il-godstog) er hastighedsspændet 80 km/t og 60 km/t.
  • Ved Bt (Blandet-tog) og Gt (Godstog) er hastighedsspændet 60 km/t og 45 km/t.
  • Ved Lt (Lokal tog) og Kt (Kip-tog/Rangertræk) er hastighedsspændet 45 km/t og 30 km/t.