Midtbanen

Omkring 1900 var trafikken paa Sydbanen steget til et niveau, hvor forsinkelser og uregelmæssigheder ikke længere kunne undgaas. For at imødegaa denne udvikling foreslog FSB at bygge en Midtbane med linieføringen Lillestrøm – Havanger – Almbag med det formaal at lede de mange godstog fra Indlandet til Jomsborg udenom Freja. Det undersøgtes ogsaa at elektrificere Albatros – Jomsborg, men det ansaas ikke for at være gennemførligt med den daværende teknologi. Midtbanen blev optaget i stambaneplanen, og den 85½ fodtur lange Midtbane blev bygget i perioden 1901-1915. Strækningen fra Almbag til Havanger aabnede allerede i 1908 og det sidste stykke imellem Havanger og Lillestrøm aabnedes i 1915.
Se Midtbanens stationer,tunneler og broer mv. [pdf]