Heimfjords Jernbane (HFJ)

Et modelbane projekt (H0-toleder) der blev udviklet og bygget i sen 80’erne. Banen var en hyldebane rundt om familiens spisebord. Banen startede i den lille havneby Grefsen, hvor der var en jernbanefærge forbindelse til Tøyen, som huser regionsbyen Heimdals havn. Paa grund af de geografiske forhold var det ikke rentabelt, at anlægge jernbane langs fjorden, da den relative lille trafik ikke ville gøre et saadant projekt rentabelt.

Straks efter udkørslen fra Grefsen gaar banen opad med 40 promille stigning frem til elven “Nissan”, der passeres og straks efter er der et sidespor til Kævlinge Grovvareselskab. Banen fortsætter med en mere moderat stigning paa 15 promille. Derefter mødes man med banen fra Siljan inden indkørslen til Fagersund.

Fagersund er lokalsamfundets hjerte, med adskillige virksomheder og hjemsted for Heimfjords Jernbane (HFJ).

I Fagersund rebrouserer toget for at forsætte mod banens endepunkt Siljan. Undervejs passeres Nissan igen. Efter 30 promille stigning og passage af banens eneste tunnel ankommer vi til Siljan. Denne by rummer et savværk og en møbelfabrik, der begge er store godskunder hos banen.

Færgeforbindelsen til Tøyen var lavet som et aftageligt stykke, der laa lige i husets ganglinie. De voksne og husets store datter fandt sig modvilligt tilrette med det, mens husets lille søn voksede hastigt og adskillige gange bragede ind i færgen, der var den mest solide. Saa banen maatte nødtvunget lukke faa dage efter at indvielsestoget have befaret den.

Første modelbanelektie: Spær ikke ganglinierne – heller ikke for mindre perioder.

Rammerne blev genanvendt til næste projekt Tovli jernbane.

For de interesserede i den fjellandske historie, kan man ved nærstudie af det tegnede kort fra 1986, konstatere at Heimdal ligger i den sydlige del af Fjelland. Dette kort sætter en grænse for, hvornaar Fjelland blev spejlvendt og fik sit nuværende udseende. Sammenlign kortet med det officielle kort over Fjelland!