Kystbanen

Efter Sydbanen var blevet vedtaget, begyndte befolkningen i kystegnene imellem Jomborg og Siljan at røre paa sig. Trafikken paa egnen var baseret paa kystsejlads, og nogle efter fjellandske forhold særdeles gode veje fra kystens havne og ladepladser ind i landet. Kystbefolkningen havde dog øje for, at jernbanen var en langt hurtigere maade, at faa egnens mange landbrugsprodukter ind til de store byer Jomsborg og Albatros. Da terrænet efter fjellandske forhold var egnet til jernbanebygning, og der derfor ikke forventedes den store udgift, blev arbejdet startet inden anlægget af sydbanen var afsluttet. I 1884 kunne den 35½ fodtur lange Kystbane aabnes. Som saa mange andre steder var placeringen af banen nogle kilometer fra kysten en militær beslutning, og det har betydet at udviklingen paa egnen derefter er sket langs jernbanen, imens kystbyerne med enkelte undtagelser er synet hen.
Se Kystbanens stationer,tunneler og broer mv. [pdf]