Albatrosbanen

Selvom bureaukratiet i generaldirektoratet paa et tidspunkt besluttede at Albatrosbanen, som en del af stambanenettet, fremover skulle hedde Hovedbanen, er dette aldrig slaaet igennem blandt det personale der har gjort tjeneste mellem Albatros og Freja.

Albatrosbanen var den første modelbane i Fjelland, og det var under de første driftsaar at Fjelland udviklede sig i den retning der kendes i dag. Naar man læser de originale skrifter og dokumenter er der en del der ikke udviklede sig i den retning der er beskrevet. Dokumentationen er fra dengang PC ikke var noget der stod i hjemmet, eller var tilgængelig paa arbejdspladser.

Albatrosbanen var bygget i N og var i drift ca 1981 – 1984.

Fjelland opus 1, ca. 1980

Køredag paa Albatrosbanen