Nordbanen

Samtidig med aabningen af Sydbanen til Jomsborg arbejdede man i Lillestrøm paa at faa en forbindelse til jernbanenettet. Dette arbejde led under, at arbejdet Havanger – Odda allerede var startet, og der skulle mange argumenter og overtalelser til at faa midler til Lillestrøm-forbindelsen. Det lykkedes at overbevise regeringen om nødvendigheden af banen, og da Fjelland i disse aar havde en højkonjunktur, kunne banen optages i stambaneplanerne under navnet Nordbanen. Nordbanen imellem Heimdal og Lillestrøm indviet allerede i 1892.
Se Nordbanens stationer,tunneler og broer mv. [pdf]