Baner af 1. grade

Fjellandske jernbaner af 1. grade er modeljernbaner der er nedlagt. Det er typisk sidebaner, men der er ogsaa enkelte Stambaner.

Stambanerne under Baner af 1. grade hører til de første modeljernbaner i Fjelland, og har derfor i stor udstrækning været med til at tegne ideerne og udviklingen. Paa et tidspunkt besluttede Fællesraadet at Stambanerne blev laast for ændringer.

Herefter er udviklingen sket paa sidebanerne hvor ejeren stort set kan gøre som man selv vil. Det er blot at finde den egn i Fjelland hvor geografien passer.

Vælg en Bane af 1. grade i menuen.
Almbag I
Fiksdalbanen
Heimfjords Jernbane
Jappebanen
Oldenbanen
Tulldall-Senta Banen