Oldenbanen

Oldenbanen er en jernbanemodel, der gengiver strækningen mellem Heimdal C og Olden med en sidebane til Jappedalen.

Opbygningen startede ca. 1983 og blev nedlagt i 2000. Opbygningen af banen har slavisk fulgt strækningen, saa der har siden 1986 været kørt køreplanskørsel paa banen. Byggeperioden kan synes lang, men de over 200 køredage der er afviklet, har betydet at nytten af jernbanemodellen er stor, og der er allerede brugt ca. 1600 mandtimer paa køreaftenerne. Da formaalet med at bygge jernbanemodellen alene er køreplanskørsel, har projektet allerede nu opfyldt det vigtigste succeskriterium.

Undervejs er driftsbestyreren blevet klogere, baade med hensyn til egne planlægnings fejltagelser, men ogsaa med ideer og erfaringer fra betjeningspersonalet. Det har betydet store ændringer undervejs, som kunne have været undgaaet med en bedre planlægning. Imidlertid maa det netop tillægges den intensive drift, at der hele tiden bliver udviklet nye ideer til forbedring af jernbanemodellen.

En interessant iagttagelse er, at udviklingen ikke har medført øget teknologi og kompleksitet, men derimod enkle, paalidelige og morsommere løsninger for driftspersonalet.

Der er fortiden ikke yderligere information tilgængelig, men der er haab om at ny dokumentation bliver tilgængelig.

Der findes en video om Oldenbanen.

Oldenhytten er den vigtigste industri i Olden.
Varehus og stationsbygning i Olden