Kultur

Den Fjellandske kultur tager udgangspunkt i den tætte tilknytning til landets barske natur, og de mange naturlige ressourcer som landet er saa rigt paa.
Denne baggrund giver sig udslag i en meget jordbunden kunstnerisk tradition, hvor det som er nært og lige for bliver det bærende element. Dette gælder inden for saavel digtekunsten som inden for billed- og skulptur-kunsten.
Naar talen falder paa fjellandsk kultur kommer man ikke uden om Jerne slægten, der var det bærende element i fjellandsk digtekunst igennem næsten 100 aar. Hilmer Old-Jerne var den første til at sætte sit præg paa fjellandsk kultur, og det skete netop i den periode hvor industrialiseringen drog frem med stormskridt. At fjellændingene beholdte deres gamle traditioner, og samtidig tog industrialiseringens fremskridt til sig, tilskrives netop Hilmer Old-Jernes indsats. Arbejdet blev med ildhu fulgt op af sønnen Elmar Store-Jerne og nevøen Valdemar Ild-Jerne med afviklingen af de store kunstneriske sommerstævner paa højfjelds hotellet ved Issen. Desværre ender den lange epoke med at barnebarnet Lille-Jerne aaret rundt udøver sin kunst fra Aages Lyst ved hotellet i Olaus.