Jernbanerne i Fjelland

De Fjellandske Jernbaner har lige fra begyndelsen været af stor betydning for landet.

Jernbanemodellerne i Fjelland bygges med det formaal at være flere mennesker om at afvikle trafikken. Det er det sociale, der er vigtigst i Fjelland, og det er underordnet, om det foregaar i LGB, O, HO, HOe eller N og endnu mindre ved hvilken strømart.

Det faktum, at jernbaner bygges for at indgaa i et sammenhængende transportsystem, gjorde det nødvendigt at beskrive, hvordan verden ser ud uden for en jernbanemodels fysiske rammer.

Ud over de fysiske jernbanemodeller bestaar De Fjellandske Jernbaner derfor af nogle tænkte stambaner, der bruges til at binde jernbanemodellerne sammen til et transportsystem, hvor mennesker og gods kan transporteres imellem de enkelte jernbanemodeller.