Helsingør 25. – 26. januar 2003

Vapnagård Scenen

Helsingørs borgmester åbnede udstillingen.

Vapnagaardscenen i Helsingør har i nogle aar arrangeret en lokal modeltogs udstilling. Fjellandske Jernbaners Fællesraad deltog i udstillingen 2003, der blev afholdt paa Gl. Varpnagaard i Helsingør.

Udstillingen blev aabnet af Helsingørs borgmester Per Tærsbøl, og da snoren var klippet passerede 1240 besøgende igennem lokalet paa de 2 dage.

Af og til var der trængsel.

Set fra udstillerne var det en meget vellykket udstilling. En hyggelig og intim atmosfære hvilede over lokalet i de 2 dage. Det var muligt for de besøgende at overskue hvilke tilbud der var i lokalet, og derfor blev der tid til fordybelse paa de enkelte stande.

Børn er altid opmærksomme tilskuere.

Til denne udstilling var konceptet for Jappe Bruk ændret til et rent rangeranlæg. Der var kun 1 lokomotiv i drift ad gangen. Dermed fik vi understreget, at der ikke skal saa meget udstyr til for at lave et funktionsdygtigt anlæg, der kan bruges til en inspirerende leg.

Opmærksomhed ved rangering på træsporet.
Lille lokale med intim stemning.

I løbet af de 2 dage oplevede vi at rigtig mange brugte lang tid paa at studere Jappe Bruk. Dette var ogsaa tilfældet for en journalist og fotograf fra Helsingør Dagblad. Se artiklen i Helsingør Dagblad.