Ofotbanen 3. – 9. september 2002

Nord Norge

En nyopført tunneloverbygning paa 257 meter lidt vest for Bjørnfjell station. Her om sommeren et lidt underligt bygningsværk midt paa fjellet, men om vinteren en barsk nødvendighed. Rallerstien følger vestsiden af den lille dal og Ofotbanen holder sig paa østsiden, og først ved indgangen til Norddalen i Sösterbekk mødes Rallerstien og Ofotbanen igen.

I det tidlige efteraar 2002 tog 4 fjellændinge nord paa, for at gaa paa Rallarstien imellem Bjørnfjell og Katterat paa Ofotbanen.

Turen startede tidlig tirsdag morgen fra København H med X2000 til Stockholm. Det var en hurtig tur i et kundevenligt tog, men for en gruppe hvor rejsen er en meget vigtig del af oplevelsen, er X2000 en plage. Som passager mærker man ikke togets kurvestyring, og kaffen staar fuldstændig roligt i koppen, men man skal være “søstærk” for at affinde sig med, at horisonten vipper op og ned og skaber mærkelige perspektiver uden for vinduerne. I Stockholm var der 40 minutters overgang til et nyt X2000 til Gävle, men denne gang skulle vi kun plages i 1½ time. I Gävle havde vi planlagt et længere ophold for at besøge Järnvägs Museet. Museet, der ligger 3 km fra stationen, har en fin kronologisk gennemgang af jernbanens udvikling, og parallelt fortælles ogsaa om den samtidige udvikling i samfundet. Aftensmaden indtog vi paa stationens jernbanerestaurant i flot aften sol.

Fra Gävle var der bestilt sovepladser i Tågkompagniet´s nat tog, og nu var det for første gang en rigtig togrejse med lokomotiv og vogne. Vi blev hurtig installeret i den lækre sovevogn, og tilbragte bagefter nogen tid i cafevognen over en kop aftenkakao, imens birketræerne fløj forbi og solen sendte sine sidste straaler ned imellem træerne.

Efter en behagelig nat blev morgenkaffen indtaget paa første sal i en ældre tysk udsigtsvogn, og det var et at turens højdepunkt, at sidde i glaskuplen og se ud over de nordlandske vidder, imens morgenkaffe med “påtår” med nydt.

Et tomt malmtog med DM3 og 52 vogne er paa vej over den nye bro ved Søsterbekk. Imellem Bjørnfjel og Søsterbekk er der ikke de store naturlige forhindringer da terrænet overvejende er fladt. Ved Søsterbekk havde anlægsingeniørerne store overvejelser om hvordan banen kunne komme rigtig ind i Nordalen. Den nuværende trace blev oprindeligt forslaaet af de engelske anlægsingeniører, men et militært krav om at banen skulle kunne afbrydes effektivt betød at en anden trace blev valgt. Den nuværende trace blev aabnet i 1988.

Et ophold i Kiruna paa 4 timer blev brugt til at besigtige stationen og omgivelserne. En rask vandre tur til toppen af Loussavare og ned igen kunne gøres paa 2½ time. Fra fjeldtoppen fik vi udsigt over vidderne i alle retninger, og over Kirunas placering i lavningen imellem de to fjelde Kirunavara og Lousavara, der har givet navn til mineselskabet LKAB. Paa vej ned fra Loussavare blev vejen lagt forbi resterne fra minen i Lousavara og videre forbi lokstationen i Kiruna. Fra Kiruna var der et par timers kørsel i lav birkebevoksning, og et langt stykke langs den store Torneträsk sø, og samtidig blev vejret noget grumset med regn af og til. Fra Vassiljaura begynder landskabet at blive mere dramatisk, og efter Rigsgrænsen tager dramatikken hastigt til. Fra Bjørnfjell og ned til Narvik er der brat fjeld ned mod dalbunden og tunneller, skarpe kurver og skurrende bremser blev indtrykket fra de sidste 30 minutters kørsel. Paa Narvik Camping havde vi bestilt en stor hytte med udsigt over fjorden og Ofotbanens malmtog, og her var der lejr for de næste 3 nætter.

Et kik ned igennem Norddalens vilde natur. Midt i billedet er der nogle hvide prikker paa klippen i baggrunden. Det er turens maal, Katterat station. Inden vi naar dertil skal vi først ned i bunden af dalen, og over elven inden turen gaar op til Katterat. Langs fjeld væggen til venstre ses Ofotbanen og lidt over skimtes Rallerstien som en svag streg.

Torsdag morgen tog vi bestik af vejret, og det flotte solskin afgjorde, at dette var dagen til rallerstien. Lokaltoget fra Narvik til Bjørnfjell bestod af en Rc6 og 3 vogne, og paa trods af stigningen foregik turen i raskt tempo, og denne gang fik vi et flot solskin over Rombaksbotn og Norddalen. En perron er noget som bruges paa

bystationer. Paa Bjørnfjel var der afstigning i ballasten, og da toget var kørt fulgte vi den officielle skiltningen mod Rallerstien, og det var noget uvant tværs over alle stationens 4 spor ! Rallerstien er en anlægsvej, der blev brugt ved bygningen af Ofotbanen i Norge og Malmbanen i Sverige. Stien strækker sig fra Tornehamn ved Torneträsk søen og til fjorden Rombaksbotn, og der var ingen andre transportveje i fjeldet paa den tid hvor banen blev bygget. Paa den norske side blev materialer sejlet ind til bunden af Rombaksbotn, og herfra kørt og baaret op gennem Norddalen. Senere byggedes svævebaner saa det tunge slæb op ad de stejleste fjeldsider kunne undgaas. I Sverige kunne materialer køres med tog til Kiruna og herfra over fladt land til øst enden af Torneträsk, hvor der blev ladet om til skib mod Tornehamn. Rallerstien var bygget som en kørevej, og undervejs er der lavet store anlægsarbejder for at holde stigningerne i gennemskæringerne og opfyldningerne paa et niveau, som trækdyrene kunne magte. Fra Bjørnfjell gaar stien over et fladt fjeld, og ret hurtigt bliver stien adskilt fra banen af et vandløb.

Et tomt malmtog med DM3 paa vej op igennem Norddalen i nærheden af Fagerlia. I hele Norddalen løber Rallerstien paa en hylde over banen. Fra Rombakselva neden for Katterat blev der etableret en tovbane, der i sin levetid bragte 10.000 tons gods op til Rallerstien, hvor materialerne blev ført frem ad Rallerstien, og saa firet ned ad klippesiden til arbejdsstedet paa traceen. Tovbanen fjernede 4,5 kilometers omvej ad Rallerstiens værste stigninger.

De første 4 km. løber igennem let terræn med mange fritids huse, og paa store strækninger uden udsigt til banen. Undervejs mødes rester fra anlægstiden i form af fundamenter til huse og depoter m.m. Ved Sösterbekk i toppen af Norddalen mødes Rallerstien og Ofotbanen igen, og stien føres her over banen. Paa dette sted er et af de store udsigtspunkter mod den berømte Norddalsbro, der bar Ofotbanen fra 1901 til 1988. Banen er her lagt i tunnel i fjeldet,og Rallerstien tager nogle kraftige sving og stigninger for at komme ind i Norddalen oven for banen. Lige ved indgangen til Norddalen findes et udsigtspunkt med en flot udsigt paa langs af den vilde og utilgængelige dal, og langt borte i starten af dalen kan Katterat station skimtes midt paa fjeldsiden. I Norddalen ligger Rallerstien hele tiden over banen, og der er flere steder hvor banen løber i flotte sving. Midt i dalen har der for nyligt været et skred, saa vi maatte klatre forbi stedet med nogen uro over udsigten ned i dalen. Langs banen er der paa store dele af strækningen opsat lavine alarmer i form af stave med elkabler. Hvis der gaar et skred vil stavene briste og rive kablerne over, og signalerne gaar paa stop. Der er ca. 11 km imellem Bjørnfjell og Katterat, og vi havde ifølge køreplanen 4 timer til at tilbagelægge turen, og selv i dette terræn er det god tid.. De mange udsigter havde sat tempoet betydeligt ned, og paa den sidste del af turen blev det uret der bestemte tempoet. I starten af Norddalen gaar rallerstien ned mod Rombaksbotn, og her er der mange rester fra anlægsbebyggelsen, men vi hastede igennem og fortsatte mod Katterat station, der ligger halvt oppe ad fjeldet. Der var 2 tog pr dag paa Katterat, saa det var med stor motivation at bakken blev besejret til tiden, og vi kunne betragte dagens sidste toget mod Narvik komme ned igennem Norddalen, hvor vi lige havde gaaet. Katterat kender heller ikke til perroner, og efter 11 km i fjeldet var der langt op i toget fra skærverne.

Den almindelige godstrafik i Narvik er koncentreret omkring havnen i Fagernes 3 km syd for Narvik. Indkørsel til Fagernes er igennem englænderens afvigende gren til venstre, og det er ogsaa det eneste spor der er elektrificeret. Billedet er i øvrigt taget fra Europavej E6 som krydser banen i niveau 10 m før englænderen. Sporet til højre er et udtræksspor der bruges naar vogne skal flyttes til sporene omkring containerkranen, uden at forstyrre trafikken paa E6.

Fredag var det regnvejr fra morgen til aften, men der er flere aktiviteter i Narvik, der er et besøg værd. Narvik museum har en stor afdeling om mineselskabs udvikling, og her tilbragte vi formiddagen. I dag er LKAB´s anlæg en skygge af fortiden. De store lagerarealer er nedlagt, og er langsomt ved at blive overtaget af byen, og al malmtrafik er i dag i princippet direkte fra tog til skib uden mellemlagring. Eftermiddagen brugte vi paa en vandretur langs havnesporet fra LKAB til Fagernes havn. Narvik er i de senere aar blevet en stor udskibningshavn for gods videre mod nord eller vest. Der køres direkte godstog Oslo-Narvik 3 gange om ugen, og disse tog føres direkte til Fagernes havn, hvor der er opført en stor containerterminal ved kajen.

Lørdag begyndte paa en maade, der falder uden for rammerne paa denne hjemmeside. Nemlig kørsel med “gummitog” Narvik -Fauske. I Fauske havde vi 30 min til omstigning til nordlandsbanens dagekspres til Tronheim. Toget var denne dag oprangeret med 2 stk. Di4 og seks vogne, og der var ingen problemer med acceleration og tophastighed paa denne tur. Turen Fauske-Tronheim tager ca. 9 timer, og Nordlandsbanen er det sidste sted i Norden, hvor det at rejse med tog endnu kan opleves. Udsigterne er afvekslende med skov, elv, fjord og fjeld, og togets rejsehastighed varierer med banens beskaffenhed saa sjælen kan naa at følge med. Det at rejse sig fra sin plads, og gaa ned til cafevognen, og faa serveret eftermiddagskaffen af porcelæn ved et rigtigt bord, er indbegrebet af en togrejse for en fjællænding. Det blev overgaaet af aftensmaden under samme betingelser, imens solen var ved at gaa ned i Snåsavatn. Nordlandsbanen byder ogsaa paa spændende oplevelser, som krydsninger med lange godstog paa stationer med haandbetjente sporskifter.

Bolna er beliggende nogle kilometer syd for Saltfjellet, og benyttes ofte til krydsninger. Sporskifterne er haandbetjente, og betjenes af den stedlige stationsmester og togpersonalet i fællesskab. Alligevel krydses der regelmæssigt med tog, der er længere end krydsningssporet. Paa billedet ruller det sydgaaende dagtog langsomt igennem spor 1. I spor 2 holder et godstog der blokerer det sydlige sporskifte. Imens dagtoget stille ruller igennem spor 1 lægger godstogets personalet, ofte 2 mand paa Nordlandsbanen, det nordlige sporskifte om, og godstoget fortsætter mod nord. Det sydlige sporskifte lægges om af stationsmesteren saa snart det er frit, og dagtoget kan fortsætte turen mod Trondheim uden at standse i Bolna.

I Tronheim tilbragte vi natten paa det udmærkede vandrerhjem, inden vi søndag morgen steg ombord paa lokaltoget til Hamar via Røros. Toget bestod af en BM 92 motorvogn, der er et udmærket køretøj for en “rejsenyder”. Den første time af turen gik ad hovedbanen til Støren, og herfra fortsatte toget ad Rørosbanen i kurver med 200 meter radius og langs Gaula elvens brusende vand. Tempoet er igen moderat, men hvad gør det naar kaffen koster en engangsgebyr paa 10 kr, og er anrettet paa en lille reol til høflig selvbetjening. Fra Støren til Røros arbejder banen sig op igennem Gaudalen for at komme over fjeldet ved Reitan, og denne strækning kan maale sig med Dovrebanen i udsigter, og er flere steder mere dramatisk i sin natur. Fra Røros løber banen langs Glomma i Østerdalen, og her er landskabet rundt og blidt. Om vinteren er der knapt saa blidt, for Østerdalen har de laveste temperaturer i Norge.

I Hammer havde vi et ophold paa en time inden dagekspressen til Tronheim skulle bringe os til Dombås. Dombås paa en søndag eftermiddag er et spændende sted. Paa søndage foretages der udskiftning af materiellet paa Raumabanen, og det betyder at der er 3 persontog samtidig tilstede paa en station med 2 perronspor. Fra Dombås tog vi lokaltoget tilbage til udganspunktet i Tronheim. Toget bestod af Raumabanens BM93 motorvogn, der skulle til det ugentlige eftersyn i Tronheim. BM 93 er et udmærket tog med gode udsigtsforhold, noget vi dog kun kunne bruge i en times tid inden det blev mørkt.

Søndag eftermiddag ankommer der 3 tog inden for 45 minutter, og de skal alle 3 afgaa inden for faa minutter, og det hele skal ekspederes fra stationens 2 perronspor. Travlheden skyldes at Raumabanens materiel om søndagen bliver byttet ud. Først ankommer lokaltoget fra Trondheim med det materiellet der skal køre paa Raumanbanen den efterfølgende uge, og derefter tog fra Åndalsnes med det materiel der skal til eftersyn i Trondheim. Inden ekspressen til Trondheim ankommer skal der byttes rundt paa de to lokaltogs rækkefølge i spor 1, saaledes at toget til Åndalsnes holder forrest, og lokaltog til Trondheim bagest. Paa denne dag betød forsinkelser paa ekspressen til Oslo at en krydsning blev forlagt til Dombås, og det betød 4 tog paa stationens 2 spor. Løsningen var at rangere det ene lokaltog ud i sporet til Åndalsnes, og det andet til spor 3 der normalt er forbeholdt godstog. Saa var der plads til krydsning mellem ekspresserne, og bagefter kan de 2 lokaltog komme tilbage til perron. Paa billedet er de 2 lokaltog paa vej tilbage til perronnen. Tunnellen til venstre er sporet mod Åndalsnes og tunnellen til højre er sporet mod Trondheim.

I Tronheim var nattoget til Oslo stillet op i spor 1, og vi kunne gaa direkte over og indkvartere os i sovevognen, inden vi tog plads i cafevognen for at afslutte dagen med en stille godnat øl.

Mandag formiddag havde vi et 4 timers ophold i Oslo inden afgang med toget til Göteborg. Opholdet blev udnyttet til et besøg ved Norsk Modeljernbane i Strømmen, og det var godt at turens budget var opbrugt, for der var meget fristende guf paa hylderne. Toget til Göteborg køres af LINX og bestod af Rc6 med 4 vogne. I Göteborg var der 45 minutter overgang til LINX X2000 til København, hvor der var ankomst først paa aftenen.

En uge med togrejse i fjellandske landskaber var slut, og deltagernes fysik var kørt ned til nul, men til gengæld var de psykiske batterier opladet til maksimum !