Odense 20. – 21. oktober 2007

Jernbanemuseet

En lettet og tilfreds driftsbestyrer

Efter en pause i 2006 var Fjellandske Fællesraad igen med paa efteraars feriens modelbanetræf paa Danmarks Jernbanemusum. Denne gang med Mjølner Verk, og størrelsen paa det nye anlæg betød at vi maatte flytte fra stampladsen ved P 931, og over paa Slotsløkken station ved B 45. Se udstillings plan.

Det var første gang nogensinde at det nye FREMO anlæg blev samlet i sin helhed, og der var en hvis nervøsitet at spore hos stationsforstanderen paa Mjölner Verk. Det var dog ubegrundet, for alt virkede uden problemer weekenden igennem.

Samtale over opstillingen

Anlægget var ikke færdigt, og vi lagde derfor vægt paa at vise opbygningen i 10 forskellige faser. Det gav anledning til mange uddybende spørgsmaal om den ufærdige del, og vi oplevede størst interesse for denne del af anlægget.

Driften paa Mjölner Verk ligger tidsmæssigt i 1950´erne og driftskonceptet er ikke endeligt beskrevet. I Odense brugte vi 2 damplokomotiver og en skinnebus til at afvikle køreplanen, der bestod af 2 kokstog og 2 blandettog og et antal skinnebustog. Mjölner Verk blev godt modtaget, men til vores store overraskelse var der mange forespørgsler om Jappe Bruk. Det gør det lidt vanskeligt at vælge hvilket anlæg der skal tilmeldes en udstilling.

Et godt øje for driften.
Koncentration hos personalet.