Virksomhederne langs banen

Conserves Compagniet

Med konservesdaasernes eksplosive indtog paa markedet under 1. verdenskrig, indsaa Kurt Constanz fra Tulldal, at der maatte være et marked herfor i Fjelland. Han stiftede derfor Conserves Compagniet, som siden har forvandlet skrotmetal til brugbar fødevareemballage. Fabrikationen startede i et mindre værksted i Tulldal, men virksomhedens vækst nødvendiggjorde en flytning til større lokaler, som han da lod bygge ved Tulldal station, saa man ogsaa kunne nyde godt af de nærliggende transportmuligheder. Bygningen ses øverst i billedet til højre.

Metallet kommer i reglen fra Ingefærds skrotkonge Aberweich. Til forarbejdningen anvendes en mængde energi, som i form af kul leveres fra Senta Brændsel. De færdige daaser sælges viden om – Slagteriernes Andels Konserves faar mange daaser herfra, og ligesaa gør den lokale husdyrfoderfabrik, Hapsi.

Fjeluld A/S

Ud over skovbrug, som de oprindelige beboere paa egnen først kastede sig over, har regionen ogsaa et ganske veludviklet faarehold. Disse nøjsomme dyr passer jo stort set sig selv, naar man altsaa kan finde dem mellem træerne, og saa leverer de jo foruden godt kød (serveret med godt med vidløj!) ogsaa et glimrende raamateriale til tekstilindustrien.

Ulden sendes til Fjeluld fra banens læsseveje, hvor de lokale avlere afleverer det, solidt emballeret. Man faar ogsaa en del raavarer fra J.P.Haars Uldhandel i Ingefærd. Multichem i Tulldal leverer kemikalier til rensningen, og de færdige produkter sælges til hele Fjelland, dog især S. Trikker, Garn En Gros i Ingefærd. Firmaets læsseplatform anes nederst til venstre i billedet.

Husdyrfoderfabrikken Hapsi

Virksomheden ligger lidt uden for Senta station omend i en saadan afstand, at sidesporet betjenes af egentlige godstog frem for lokale rangermanøvrer. Især tog 7392 besøger ofte Hapsi – ikke mindst fordi det er det eneste standsende godstog paa dette sted.

Hapsi producerer hunde- og kattemad til et stadigt stigende marked. Produkterne nyder stor anseelse, og sælges udelukkende gennem Fjellands Forenede Brugsforeninger (FFB), som man har en eksklusivaftale med. Selve raavarerne kommer normalt fra Slagteriernes Andels Konserves (SAK), mens emballagen leveres af Conserves Compagniet i Tulldal.

Jomsborg Træ Compagnie

JTC er en af egnens ældste virksomheder, stiftet af Greve Johann af Gylden-Svada i 1843. Firmaets interesser har primært ligget i de sydøstlige egne af landet. I det centrale og nordlige Fjelland har konkurrenten Skogna Træ i højere grad været dominernede. JTC voksede hurtigt og sikrede sig adgang til store skovomraader, herunder Tulldal-egnen.

Virksomheden har i dag beholdt sin indflydelse paa tømmermarkedet., Alene i sammenhæng med TSB har man skovbrug i Tulldal, Quartsborg og Terkenes, hvor der ogsaa ligger et savværk. Herudover har man interesser langs SV og stort set alle andre stats- og privatbaner i det sydøstlige Fjelland. JTC staar i dag stadig som ejer af TSB med en andel paa 50%, omend man ikke blander sig meget i den daglige drift. Det klarer banens ledelse efter JTC’s mening fint!

Multichem A/S

Multichem ligger i udkanten af Tulldal. Man har ikke haft mulighed for at trække et spor helt over til firmaet selv, saa man har i stedet anlagt et pakhus paa stationen – det fungerer derved ogsaa som fjernlager for virksomheden. Det er gemt bagest til venstre paa billedet. Multichems produkter er omgærdet med en vis mystik, hemmelighedskræmmeri og patentrettigheder. Det er ikke blevet bedre efter, at den store kemikoncern SYREN KEMI har overtaget fabrikken.

Raavarerne kommer som oftest fra SYREN, og færdigprodukterne sælges dels til Fjeluld (rensevæske til uld), dels til P. Lade & Søn (opløsningsmidler og lim). En ikke ubetydelig del returneres til SYREN efter endt forarbejdning, men hvad det konkret er, ved ingen! Men det skal behandles med stor forsigtighed ved omladningen i Senta.

P. Lade & Søn

P. Lade & Søn er endnu en af træindustrierne langs banen. Grundlagt af Preben Lade og nu i hænderne paa hans søn, Rasmus Lade – ogsaa kaldet “emu”, grundet sin interesse for landet “down unnder” – har man beskæftiget sig med fremstilling af finérplader og møbelplader som saadan. Raavarerne leveres naturligvis i stor udsdtrækning af JTC, og produkterne nyder stor anseelse i den fjellandske træindustri.

Blandt kunderne tælles – ud over en lang række tømmerhandler – Rosdal Møbelfabrik, som kun ønsker at anvende de fineste raamaterialer til deres berømte møbler. Og en del af disse finder man her i Skaglun hos P. Lade & Søn.

Rosdal Møbelfabrik

Rosdal Møbelfabrik ligger paa delstrækning II godt en fodtur fra Eista. Virksomheden nyder godt af de mange fine raavarer i omegnen, og den er derfor storkunde hos Jomsborg Træ Compagnie og deres savværk i Terkenes.

Møbelfabrikken er efterhaanden kendt for ikke bare en flot haandværksmæssig kvalitet men ogsaa for banebrydende design – store fjellandske designere som Wagener og Arne Jakobsholm faar produceret deres møbler her. Det er derfor et fashioonabelt klienetel, der er kunder i Rosdal. En del af produktionen gaar endvidere til eksport til andre, mindre kreative, lande!

Senta Brændsel

Senta Brændsel ligger i selve Senta by og har sporforbindelse baade fra statsbanen og TSB. Man undgaar derved omladning fra normal- til smalspor, da dette sker via lageret. Firmaet forsyner omraadet med kul, koks og olie til opvarmning, ligesom man leverer energi til de lokale virksomheder.

Forsyningen af lokalbefolkningen sker over læssevejene via lokaldepoter med smaa tankbiler, mens de fleste virksomheder faar leverencen over deres egne spor. Herudover leverer Senta Brændsel ogsaa drivmidler til banens togfremførsel. Tankvognen paa billedet er en af Senta Brændsels egne vogne, som er ombygget fra gamle aabne TSB vogne.

Skummer Maskinfabrik

Fabrikken blev grundlagt i 1904, da Hans A. Nilsen var udlært som smed i Ingefærd. Han ønskede at starte for sig selv, og saa en mulighed i jernbanebyggeriet til Terkenes. Produktionen var i første omgang rettet mod industrien i omraadet, men under den nuværende chef, Ole V. Nilsen, barnebarn af Hans A., er man begyndt at optage nye produkter i sortimentet inden for opvarmning. Starten var træovnen, model “Classic”. Siden kom fastbrændelsovnene “Kul Paa” og “Nul koks”, og senest en serie nye ovne til flydende brændsel: “Petro Plus” og Petro Super”.

Tulstad

Tulstad, Fjellandsk Brødfabrik, er beliggende uden for Tulldal paa kanten af selve floden, Tullen, just der, hvor banen krydser. Placeringen skyldes, at firmaet er et af de yngre paa egnen. Der var derfor ikke plads tættere paa byen, hvis man skulle have sporforbindelse til banen.

Firmaet bager i sagens natur brød af mangehaande art. Lokale kunder aftager en smule, men hovedvægten af produktionen sælges til Fjellands Forenede Brugsforeninger i Jomsborg. Fabrikken sætter kvalitet højt, og man faar derfor sine raavarer fra Forenede Fjellandske Møllerier, der er førende inden for kvalitetsmel. Dette transporteres i øvrigt over TSB i firmaets egne melvogne – en slags mobile siloer. Færdigprodukterne afsendes i almindelige lukkede godsvogne til omladning i Senta.

Tilbage til Velkommen til Tulldal – Senta Banen