Byerne

Halsa

Irvne

Fiksdal

Hjerkinn

Grimeli

Krefeld

Giske

Grinddal

Her kommer senere lidt om byerne med tilknytning til Fiksdalbanen.
Meningen er, at man skal kunne se sporplanen for stationen og læse en beskrivelse af byen og de virksomheder, der benytter banen som transportvej.

Videre til Driften af banen