Billeder fra banen

Grimeli Station august 2002
Til højre i billedet ses maskindepot og værksted. Til venstre i billedet anes den flytbare baggrund ved færgelejet. Bag ved baggrunden kommer sporet ind til Giske til at ligge. Derfor skal baggrunden være til at fjerne. Oppe paa øverste niveau kan man se, at opstillingssporerne er blevet skjult bag en plade i samme farve som baggrunden. Senere kommer landskabet til at skjule pladen.
Halsa Station maj 2002.
I forggrunden anes indkørslen til Hjerkinn.
Hjerkinn Station maj 2002
I forgrunden ses færgelejet, med en spaanplade til at illudere færgen. Sporet som hænger saa undeligt ud i luften ved siden af færgen, skal senere blive til forsyningsspor til færgerne.
Hjerkin maj 2002 set fra en anden vinkel.
I baggrunden langs med væggen, kan man endnu se opstillingssporet for tog til fra Havanger. Naar banen bliver taget i brug vil dette spor være helt skjult.
Fiksdal maj 2002
Forrest ligger selve Fiksdal med vogne fra Fiksdal Granit. Sporplanen for denne station er senere blevet ændret en del. Togene i baggrunden holder paa opstillingssporerne for tog til og fra Odda. Ogsaa disse spor skal skjules før jernbanen tages i brug.
Grimeli Station maj 2002
Endnu er der ikke meget som tyder paa her skal køre tog. Træarbejdet er ved at være færdigt og lyset er sat op. Hullet midt i billedet er adgangshul til den bageste del af anlægget. Baade paa det nederste- og det øverste niveau.

Tilbage til Velkommen til Fiksdalbanen