Lüstgebrauch, Olga von

Datter af stationsforstanderen i Olaus. Underviser lejlighedsvis i stødrangering. Faderen er kendt som en meget træfsikker haglgeværskytte. Olga er kendt blandt ugift FSB personale pga. visse ikke nærmere definerede tjenesteydelser under tog ophold paa Olaus station.