Mjølner Verk Øvre 1.0

Anlægget bestaar af FREMO moduler, og opstilles paa samme maade hver gang. Det normale personale bestaar at en stationsbestyrer og en rangerfører paa Namnlaus der star inde i anlægget. Udvendig ved Mullhytten og Mjølner Verk er der en rangerleder og en lokomotivfører.

Sporplan for Mjølner Verk Øvre. Klik for stort billede.

I arrangementet indgaar modulerne:

Namnlaus
Rypemosen
Brocks skæring
Nødkurve paa 75 cm radius
Mjølner Verk
Mullhytten

 

Baggrunden paa Mullhytten og Mjølner Verk, der forhindre personalet i af følge arbejdet paa den modsatte side.

Der er baggrund paa Mullhytten og Mjølner Verk og paa Rypemosen. Baggrunden paa Mullhytten og Mjølner Verk har to funktioner. Den skal give dybde i landskabet naar rangerlederen og lokomotivføreren arbejder paa lastepladserne, og forhindre at de to arbejdshopld kan følge med i hvad der sker paa Namnlaus henholdsvis paa Mullhytten og Mjølner Verk. Højden paa

Baggrunden er skaaret skraat ved ende af Mjølner Verk for at sikre lokomotivførerens udsyn til Rypemosen.

baggrunden er beregnet saaledes at selv de højeste i personalet ikke kan se opstillingen naar de staar i normal arbejdsafstand fra modulerne, og samtidig have socialkontakt med andre i lokalet. Baggrunden paa Rypemosen er alene for at give dybde i landskabet.

Godsvogne paa sporene der repræsenterer Syd – Øst Fjelland, og den tilhørende reol med vognkort.

Namnlaus opstilling udgør Mjølner station og resten af Fjelland. Sidesporene er disponeret til forskellige dele af Fjelland og bruges til godsvogne der har en destination ude i fjelland. Det fiktive sidespor Magdaleneskakten har ogsaa et spor til de vogne der har destination paa sidesporet.

Sporene med vogne der er i Nord – Vest Fjelland eller ved Magdaleneskakten

Resten af arrangementet udgør Sindre fältet. Først kommer Rypemosen Lasteplads og via en 165 grader kurve med radius 75 cm kommer man ind paa Mjølner Verk.  Det fiktive sidespor Magdaleneskakten ligger midt i kurven. Mjølner Verk Øvre er en ubetjent station, og banen ender i Mullhytten hvor der ikke er sporskifter.

Langt fra alle FREMO normer, men kurven med 75 cm radius gør det muligt at stille Mjølner Verk Øvre op i stuen.

Styring er almindelig FREMO praksis med Lokonet og FRED med en Intellibox som centralenhed. Anlægget er opdelt i to booster omraader med grænsen midt i overgangen mellem kurven og Mjølner Verk Øvre.

Der er startet forsøg med Roco Z21 og smartphones, og det er det bedste vi hidtil har set inden for traadløs kørekontroller. Faktisk var der ingen kommentarer som “hvorfor kan jeg ikke” og “Hvad er der galt” . Alle fandt hurtigt ud af den simple betjeningen, og det var kun et spørgsmaal om at finde sig til rette med telefonens fysiske størrelse.

Videre til Driften paa Mjølner Verk Øvre 1.0