Fællesraadsmøde 27 marts 1983

Det første Fællesraadsmøde

Der er blevet dykket dybt i kasserne på Rigsarkivet i Albatros. Det er lykkedes at finde dokumenter fra det første officielle Fællesraadsmøde i Fjellandske Jernbaners Fællesraad. Det var i sidste øjeblik at dokumenterne blev digitaliseret for datidens fotokopier er ikke langtids holdbare. Se indkaldelse og referat fra det første møde.