Malmø 13. oktober 2003

Malmø Modeljernbaneklub

Stationen i Wilseleda med normalsporet bagest og smalsporet i forgrunden. De fleste bygninger paa billedet er industrimodeller, der er behandlet saa de fremstaar med et svensk præg. Læg i øvrigt mærke til baggrundens diffuse overgang til anlægget.
Havnebanen i Bära. Smalsporet løber ned igennem hovedgaden til varehusene paa den lille idylliske havn. Et enkelt skib ligger ved kaj, og spejler sig i havnens stille vand. Billedet stammer fra før 1967, for den enlige bil kører i venstre side af vejen.

En mørk efteraarsaften kaldte Gale-Tours til besøg hos Malmø Modeljernbaneklub. Afgang med Øresundstoget fra København H efter en eftermiddag med kørelednings nedfald paa Peberholm og neglebidning hos arrangøren, men vi kom afsted som planlagt, og blev hentet af vores værter i Malmö Syd.

Det blev en hyggelig aften i en svensk ”tidsmaskine”. Det var med modelbygning af høj klasse, og hyggelig samtale med værterne over kaffen.

Frostterminalen paa havnen i Malmhamn. Banegaarden dækker et stort areal, og sporene breder sig ud i alle kroge af byens havn. Boligblokkene langs banegaarden er typiske for svenske byer, og giver en meget realistisk afgrænsning mod baggrunden.
Træindustri i Limö. Paa læssevejen i Limö ligger der en betydelig træindustri. Den store plads omkring spor og bygninger giver Limö et realistisk præg, og sammen med de typiske svenske bygninger og jernbanekøretøjer er der ikke tvivl om hvor man er.