Koks i kalenderen

I anledning af en hændelse, hvor Oldenbanen var kommet til at udnytte det kendte fjellandske begreb otte dage i ugen, ved at lægge 2 torsdage i forbindelse med tjenestetilrettelæggelsen. Det foranledigede følgende skrivelse: