Ottedage

Kendt fjellandsk begreb. Begrebet er opstaaet i det østlige Fjelland i det herrens aar 1963, hvor man for at spare lønomkostninger eller maaske af ren og skær sjusk, ved flere tilfælde indlagde to torsdage i samme uge. Det skal bemærkes, at samme aar var The Beatles paa besøg i Albatros, og paa grund af sjusk med kontrakten maatte de give 2 koncerter, da der lige netop i den uge var 2 torsdage. Aaret efter skrev de saa hittet “EIGHT DAYS A WEEK”. Læs i øvrigt Leopold van Schnurrbarts brev i anledning af en lignende sag i Olden. Se endvidere Lille-Jerne’s protestindlæg. Bemærk at Lille-Jerne trods sit noget ubehjælpsomme sprog er forud for sin tid, idet han bruger det meget nymodens og ufjellandske å.