Organ, M.

Kaptajn M. Organ, leder af FSB’s søfartsafdeling.