Syren Kemi

Syrén Kemi er fjellands største og mest progressive virksomhed inden for den petro-kemiske industri. Firmaet har en stor produktserie af syrer og baser, men det mest solgte produkt er det i Fjelland helt uundværlige “Modbydeligt virkende stof”. Hvad dette stof indeholder er omgærdet af den største hemmelighed, men det er helt uomgængeligt, at det er modbydeligt. Det kan bl.a. ses af at FSB’s station i Norvig paa Rhunaabanen har etatens højeste omkostninger til vedligeholdelse af metalarmaturer, og til udskiftning af belægningen paa perronen, der hvor fabrikkens store rørforbindelser passerer over FSB’s arealer.


Paa dette fjerne og isolerede sted har Syrén Kemi faaet tilladelse til at fremstille “Modbydeligt virkende stof”, men paa betingelse af at det færdige produkt kun transporteres pr. jernbane. Det sker i øvrigt i nogle kraftigt tankvogne, der for at signalere firmaets profil er lakeret i en kraftig grøn farve. De grønne tankvogne kommer overalt i Fjelland, og bringer den uundværlige væske ud til alle firmaets mange lokale depoter, hvor væsken fyldes i beholdere eller flasker, inden den bringes det sidste stykke vej ud til kunderne.