Vin

I modsætning til hvad de fleste forventer er Fjelland et vin producerende land. Hvad der først er lykkedes for danske vinbønder i 90’erne lykkedes for de gamle vestfjellændinge tilbage i 1600-tallet.

Haut Vall Transversale

de Chateau Gylfedal

Chateau Gylfedal er placeret i Gylfedalen, som ligger i den vestlige del af Fjelland og i læ af de høje omkringliggende vilde bjerge. Som følge af bjergenes milde fønvirkning kan der paa SSV vendte bjergskraaninger vokse vinstokke, der i sin tid menes indført fra Holland af den i andre kredse velkendte købmand Johan von Olden. Købmanden forsøgte at dyrke vin i omraadet omkring Olden og Jappedalen, hvor han som bekendt slog sig ned efter ankomsten til Fjelland, men maatte opgive paa grund af de for kolde vinde.

I 1615 blev vinstokkene gravet op og solgt til en af de første grever paa Chateau Gylfedal, nemlig Greve Volborg Knotten Gylfedal, der forsøgte sig med vinavl paa de sydvendte skraaninger, hvilket lykkedes bl.a. paa grund af den gode hestegødning fra staldene. Jordbunden paa disse skraaninger er meget kalkholdige, hvilket er med til at give den høje trækprocent. Endvidere findes en hel del forekomster af flere arter ferrit (jern) i jorden, hvilket som bekendt paavirker vinens farve. Da klimaet betinger en kort tilvækst periode, bliver druerne ikke saa store, hvorfor der kun bliver produceret nogle faa hundrede flasker om aaret. Dette bevirker at vinen har en særlig høj affektionsværdi.
Efter høsten bliver druerne presset efter almindelige principper og derefter hældt paa store fade for lagring i slottets vinkælder. Her overvaages nøje hvordan vinen udvikler sig. Naar vinen er næsten modnet, bliver den hældt paa granfade og sendt med jernbane til Jomsborg, hvor den stuves ned i lasten paa Jomsborgoverfartens færge. Nu gør vinen præcis 36 ture imellem Jomsborg og Bergen, og opnaar her den helt rigtige modning. Bliver det til færre ture tager vinen ikke den rigtige smag og er nærmest svag. Bliver det for mange ture vil vinen faa en bismag af harpiks og dieselolie.

Vinen er særdeles velegnet til Fjelmulje á la Fotanger, men kan ogsaa indgaa som vin til andre varianter af retten. Vinen er ganske fortrinlig til de fiske retter, der traditionen tro bliver serveret under møderne i Fjellandske Jernbaners Fællesraad.