Bramdrupdam 2. -3. april 2016

DMJU udstilling

Opstilling af moduler foregår forholdsvis nemt, men alligevel skal der bruges 4-5 timer på at faa alt er klar til kørsel.

Se udstillingens plakat

Se udstillerlisten

Se oversigt Hal-2

Vores oplæg var en lille FREMO opstilling med køreplanskørsel efter ur, og det var vores hidtil største opstilling ved en udstilling. Namnlaus, Øyegaard, Røkkum og Mjølner Verk havde vi selv med, og fra Kolding Modeljernbaneklub havde vi faaet lov at laane Varming. Det gav en kørestrækning på 14 meter fra midt opstilling til midt opstilling.

Opstillingen Varming havde vi fået lov at laane af Kolding Modeljernbaneklub.

Varming betød at toglængderne kunne øges paa strækningen og der kunne køre nogle fornuftige bloktog med træ hhv kølevogne imellem de to opstillinger.

Køreplanen var beregnet til i tidsforholdet 1:12 og kunne strammes til 1:14 løbet af weekenden efterhaanden som planen var indarbejdet. Planen var lavet saa alle ture startede i Namnlaus der var eneste station der var bemandet med stationsbestyrer. Alle øvrige sidespor og stationer blev betjent af togpersonalet.

Uret kunne komme op paa væggen takket være DMJU, der velvilligt laante os en projektor.

 

 

 

Der var en del interesserede der spurgte nærmere til køreplanskørsel og styring af godsvogne. Køreplanen levnede tid til at besvare spørgsmaal.
Det samlede arrangement med landskabsmoduler paa den ene langside og opstillinger modsat.