Kolding 8. – 11. april 2010

FREMO Træf

Strækningen fra Mjølner Verk mod Gaukås. Klik for stort billede.

Anden gang Mjølner Verk var med i Kolding. Denne gang mere aktivt da det var det fjellandske køreplanskontor der havde lavet køreplanen paa den norske gren.

Det bevoksnings løse omraade ved det nye kokstaarn. Klik for stort billede.
Klipper paa strækningen fra Gaukås. Klik for stort billede.

Der var en norsk hovedbane fra Solåsen vis Rise til Varming i Danmark. Fra Rise gik en sidebane via Mjølner Verk til Gaukås med Myrene industriomraade og havnen i Langlia. Eksprestog Solåsen – Myrene og Regionaltog Solåsen – Rise, og lokal motorvogn mellem Rise – Gaukås. Et enkelt regionaltog var forlænget fra Rise til havnen i Langlia. Godstog kørte med gennemgaaende tog fra Solåsen til Gaukås med vogne til Myrene og Langlia og rangerende tog Solåsen – Gaukås. Se skematisk kort.

 

Paa Mjølner Verk var der kommet overbygning paa kokstaarnet og overdækning paa lossepladsen, men omraadet omkring smeltehytten var fortsat uden bevoksning.

Mjølner Verk paa den norske gren.