Sporplaner – delstrækning I

Senta

Senta er TSB’s kontakt til omverdenen, da det er her, man finder overleveringssporene til FSB’s station i Senta og linien til Ingefærd (øverst til højre). Senta Brændsels private spor ses nederst til venstre ved udkørslen mod Tulldal over Eista.

Husdyrfoderfab. Hapsi

Husdyrfoderfabrikken Hapsi har sit eget sidespor et lille stykke uden for Senta station. Fabrikken ligger idyllisk paa bredden af Tullen, som i de tidlige aar leverede energi til produktionen.

Eista

Eista var oprindeligt hjemsted for det lokale savværk, men med aabningen af delstrækning II til Terkenes flyttedes værket herud, saa Eista reduceredes til at være udvekslingssted mellem banerne. Man har dog stadig trinbrættet her, og persontogene standser ogsaa af og til.

Skaglun

Er banens største mellemstation med to virksomheder med egen sporforbindelse. Herudover findes læssevej, der netop ikke er et krydsningsspor. Der kan principielt kun krydses paa endestationerne. Vogne til Fjeluld kan, som det fornemmes af planen, udgøre en irritation ved leverencer til P. Lade.

Tulstad

Eller som den rettelig hedder: Tulstad, Fjellandsk Brødfabrik, har ligget her uden for Tulldal næsten siden banens aabning. Sporskiftet til sidesporet ligger næsten ude paa broen over Tullen, saa omgivelserne maa siges at være inspirerende. Her produceres ogsaa noget af det fineste brød i Fjelland.

Tulldal

Er banens anden endestation. her er forbindelse ud til JTC’s skovbrug lidt nordvest for stationen. To firmaer har slaaet sig ned her: Conserves Compagniet og Multichem. Sidstnævnte har dog kun placeret et pakhus her. Resten af produktionen foregaar andetsteds i byen.

Videre til Sporplaner – Eista-Terkenes