Sporplaner – delstrækning II

Eista

Eista er som nævnt forbindelsesstation mellem de to delstrækninger. Den er indrettet i hh.t “Lov om tertiære godsbaners forbindelse til smalsporede personbefordrende baner”. Dvs. at omløb o.a. skal findes paa godsbanesiden. Paa personbanesiden maa kun findes et overgangsspor, som ikke kan befares direkte mellem de to strækninger. Man maa altsaa ikke ved et uheld kunne køre fra delstr. I til II og v.v.

Quartsborg

Navnet stammer fra en vision fra en lokal Rosdalbeboer om i begyndelsen af 1800-aarene at bygge et mindre slot her paa stedet. Da han i mellemtiden gik fallit, blev det ikke til noget, men navnet lever videre. Her er saaledes intet bysamfund. Kun JTC’s skovbrug er her til at fastholde stedet paa landkortet.

Rosdal

Rosdal er det ene af de to egentlige bysamfund langs delstrækning II. Stort er det ikke, men alligevel har der alle dage været en særlig snedkertradition paa stedet. Det er derfor intet tilfælde, at Rosdal Møbelfabrik ligger her med sine meget fine og velanskrevne produkter.

Skummer

Er det andet bysamfund langs delstrækning II – om muligt mindre end Rosdal. Maskinfabrikkens hovedkunde er i sagens natur JTC med de mange skovbrug og savværket. Man medvirker dog ogsaa til at de lokale kan holde varmen, da man har en lille sideproduktion af brændeovne.

Terkenes

Er endestationen paa delstrækning II. Den bestaar alene af et omløb, hvorfra sporet fortsætter ud i skoven til savværket. I sagens natur er der en del trafik herud, og det er da heller ikke sjældent. at der er saa mange vogne, at man maa efterlade vogne til Rosdal / Quartsborg i Eista og betjene disse steder efterfølgende med ekstratog.

Videre til Sporplaner – Anlæggene